Hipopigmentasyon Nedir?

 Hipopigmentasyon ciltte pigment veya renk kaybı olarak tanımlanmaktadır. Melanosit azalmalar,melanin veya tirozin vücudun herhangi bir yerinde depigmente yamalar oluşturur. Herhangi bir cilt travması ,enfeksiyon , kabarmaya dayanma o bölgelerde geçici yada kalıcı pigment kaybına neden olabilir. Yanlış uygulanan IPL,lazer yada kimyasal peeling uygulamalarıda buduruma dahil olabilir.

 Vitiligo Nedir?

Vitiligo ciltte yüz ve vücut da depigmentasyona neden olan medical bir  durumdur. Vitiligonun nedeni bilinmemekle birlikte, patogenezinin çok faktörlü oto immune kombinasyonu, genetik , viral , sinirsel yada oksidatif stress kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir.Vitiligo çoğunlukla idiyopatik (spontan ortaya çıkabilecek bilinmeyen bir nedenden) ,kimyasal lökoderma (ayrıca meslek i vitiligo olarak da bilinir) olarak sınıflandırılmasına rağmen , tekrarlanan topical yada sistematik bazı kimyasal uygulamalarına maruz kalma sonucuda oluşabilir.Vitiligo hastalarının yaklaşık % 20-25′ iTriod, RomatoidArtrit , I. tip şekerhastalığı , Addison hastalığı yada sistematik lupus gibioto-immünhastalıkların en az birinden etkilenir.

Vitiligo patogenezisi melanosit yıkımı sonucu oluşan   ciltde pigmentasyon yamaları  olarak tanımlanmaktadır.  Başlangıçta ,büyümeden ve şekil değişmeden önce , en sık yüz, eller , bilekler ve ağız çevresinde küçük yamalar şeklinde görünür.Vitiligo tüm etnik gruplar arasında nüfusun% 0.5-1 etkiler. Ortak formları şunlardır:

Genel  /Vitiligo Vulgaris ( Generelized / Vitiligo Vulgaris ) :  Depigmentasyon vücudun her yerinde meydana gelir

 KısmiVitiligo (Segmental Vitiligo ): Depigmentasyon vücudun bir tarafında meydana gelir

 TümelVitiligo (Universal Vitiligo ): Vücudun neredeyse tamamında meydana gelir

AkralveyaAcrofacialVitiligo, Genel Vitiligonun bir alt kategorisidir ve yüz (özellikle-peri yörüngeve peri-oral bölgeler) ,parmak uçları,ayak parmakları ve anogenti alalanlarda pigment kaybı ile tanımlanır. Genel yada Vitiligo Vulgaris (her yerde görünebilir simetrik veya oval şekilli maküllerle tanımlanır) ile kıyasla ,Akral Vitiligonun tedavisi ve dengelenmesi çok daha zordur.

 Cilt Nasıl Pigment Üretir?

 Melanogenez insan  vücudu tarafından melanin üretimi gerçekleşen standart  bir süreçtir, pigment cilt ve kıl renk oluşumunu sağlar. İki çeşit pigment üretimi vardır :

KonstitütifPigment :Cilt rengini oluşturan temel melanin

FakültatifPigment :Bu melanin ultraviyoleışınlara maruz kalındığında (Çiller, Efelid …) üretilir.

Melanin ,Melanositler tarafından stratum bazale tabakasında üretilir. Melanositler iki çeşit pigment renkformu üretir :

Eumelanin :Daha koyu pigment , Koyu  Fitzpatrick Cilt Tiplerinde baskındır

Feomelanin:Daha çok sarı pigment, açık renk Fitzpatrick Cilt Tiplerinde daha baskındır.

Melanosit ,Dendron dokunaçları vasıtasıyla ,stratum spinosum boyunca cildi renk ile korumak için, keratinosit içerisine Melanozomlar (melanin taşıyıcılar) transfer eder. Bir kısım melanosit dendron sıkıştırılarak açığa çıkar böylece Melanosome keratinosit içine ‘enjekte’ edilmiş olur. Koyu ve açık  ciltler genellikle aynı miktarda melanosit içerir, buna rağmen koyu ve açık ciltler de melanozom transferi,  boyut ve melanin miktarı farklılıkları vardır

Melanin Uyarıcı Hormon (MSH)

(Hem melanosit hemde keratinosit uyarımı)

Tirosinaz

(Tirozinoksidasyonuna katkıda bulunan, daha koyu pigment yaratan bakır dönüştürücü enzim)

Tirozin

(Oksitlendiğinde melanozomların içerisindeki melanin oluşumuna katkıda bulunan temel bir amino asit)

L-Dopa

(Tirosin&Tirosin hidroksilaz tarafından oluşturulmuş, L-Dopa melanozom içerisinde pigment yapı bloğu oluşturur)

L-Dopa Kinon / DopaFosfatlar

(a metabolite of L-Dopa that further combines and converts to form further pigment building blocks.L-Dopa Kinon, leucodopachrome ‘ ideğiştirdinde, eumelanin üretimine katkıda bulunur. Sistein ile birleştiğinde ,pheomelanin üretimine katkıda bulunur.)

Melanin

(Pigment melanozom içerisinde üretilir)

Melanozom Transferi

(Melanozomlar keratinosit içerisinde bulunan pigment yani melanin transfer içerir.Bunlar Pheomelanosome yada eumelanosome ‘ dir. )

 Dermapen™Tedavisi Hangi Tür Hipopigmentasyon ve Vitiligo Türü İçin Etkilidir?

  Post-inflamatuar hipopigmentasyon

- Kimyasalleukoderma / mesleki vitiligo

- Genel / Vitiligo vulgaris ( enaz 6 aylık sure zarfı içerisinde sabit olan, çapı 20mm den az olan )

- Acral Vitiligo  ( en az 6 aylık sure zarfı içerisinde sabit olan, çapı 20mm den az olan)

 Dermapen™ Tedavisi Nasıl Hipopigmentasyon ve Vitiligo için Etkili Sonuçlar Sağlar ?

Dermapen™ tedavisi  melanosit fonksiyon eksikliğini ya da yıkımı tersine çevirmek için iki çeşit çalışma yöntemi vardır :

 

1)      Cilt ve saç folikülünü çevrelenyen bölgelerde var olan melanosit aktivasyonu ve stimülasyonunu sağlamak

2)      Melanosit üretimini artırmak ve active etmek için cilt içerisine aktif ilaçin füzyonu artırmak

 

Yeniden pigmentasyonu sağlayabilecek mevcut melanosite aktivasyon ve stimülasyon yapılabilen  3 ayrı bölge vardır

-Marjinal :Yamaların sınırları içerisinde bulunan yer değiştiren stratum bazale melanosit

-          Difüze :sınırlarda ve yamaların içerisindeki  ‘islands’ (tecrit edilmiş doku kitlesi) bölgesinde yer alan yer değiştirmiş stratum bazale melanosit

- Perifoliküler:  Folikülerniş bölgesinde yer alan yer değiştiren melanosit Kök Hücreler (MSC)

Saç folikülü içeriside yer alan melanosit kıla renk vermek için pigment üretir. MelanositKökHücreleri (AyrıcaAmelanotik melanositlerinde olarak da bilinir) ‘niş’(niche ) yada kıl folikül duvarında yer alan saç kıl folikül kök hücrelerine yapışırlar. Daha aşağı ,folikülün kalıcı bölgesinde yer alır.

 

Please like & share: